12 Strunová gitara

12-strunová gitara je podobný standard 6-strunová gitara, ale má extra 6 reťazcov, ktoré sú ladené unisono, zvyčajne jedna oktáva vyšší ako jeho náprotivok štandard.

View All Information

12-Strunová akustická gitara

Prvých 87 produktov