Luky pre sláčikové nástroje

Luk je nevyhnutnou súčasťou akéhokoľvek reťazec hráč Arsenalu a používa sa na prove nástroj vytvára dlhší a trvalé zvuky. Pomocou kolofónie, vlasových vlákien vytvoriť trenia proti struny nástroja, ktorá zasa vytvára zvuk. To je cez lukom reťazec hráč vytvorí všetky muzikálnosť a rôznych štýlov hrania prostredníctvom nástroja.

View All Information

Husle luky

Prvých 38 produktov

Viola luky

Prvých 11 produktov

Violončelo luky

Prvých 27 produktov

Kontrabas luky

Prvých 9 produktov