CD paluby a prehrávače

CD paluby sú moderného spôsobu miešania a vykonáva pomocou zvukových stôp na kompaktný disk formátu. CD paluby môžete hrať dve rôzne dátové formáty, zvukové súbory a súbory s údajmi. Väčšina CD paluby ponúkajú nuly a tanier control rovnakým spôsobom, akým gramofóny, obnoviť pocit z vinylu.

Zobraziť všetky informácie

CD DJ hráčov/paluby

Prvých 19 produktov