Cornets

Kornút je členom rodiny dychový nástroj je porovnateľná s trúbku, ale je kompaktnejšia a charakterizuje viac mäkký tón.

View All Information

Bach Kornúty

Prvých 3 produktov

Besson kornútov

Prvých 8 produktov

Elkhart Kornúty

Prvých 3 produktov

Gear4music kornútov

Prvých 9 produktov

Jupiter Kornúty

Prvých 1 produktov

Odyssey Kornúty

Prvých 3 produktov

playLITE Kornúty

Prvých 1 produktov

Yamaha kornutov

Prvých 17 produktov