Hluk brany

Hluk brány control objem zvukový signál, iba umožňuje zvuk prejsť dosiahne vstup úrovni používateľa priradené, označovaná ako prahová hodnota.

Zobraziť všetky informácie

Živé brány

Prvých 14 produktov