Páskové mikrofóny

Páskové mikrofóny sú väčšinou obojsmerné umožňujúce zachytiť zvuk na oboch stranách membrány. Membrána je nahradená tenkou vrstvou kovu, obvykle hliníkom, ktorý sa v závislosti na akustickom tlaku pohybuje v magnetickom poli. Páskové mikrofóny sa často používajú pri nahrávaní hudobných nástrojov v štúdiu, zvlášť pri nahrávaní sláčikových nástrojov, gitár a dychových nástrojov.

Zobraziť všetky informácie

Páska Mics

Prvých 36 produktov