Modulárne prvky

Modulové zložiek sú základné stavebné kamene pre modulárne syntetizátory. Zahrnujú prípady, modulárne, patch káblov, napájacích káblov, AC adaptéry, stojany a vzorka balenia. Základné znalosti o modulárna elektronika je nevyhnutné vybudovať na zákazku modulárny syntetizátor, pretože požiadavky na napájanie sa musia vypočítať.

Zobraziť všetky informácie

Eurorack prípadov

Prvých 63 produktov

Ovládače modulárne klávesnice

Prvých 3 produktov

Modulárne panely

Prvých 5 produktov

Modulárne Patch káble

Prvých 77 produktov

Modulárne napájacie zdroje

Prvých 24 produktov

Modulárny stojan uši

Prvých 4 produktov

Modulárne koľajnice

Prvých 12 produktov

Modulárne bočné panely

Prvých 11 produktov

Synth modul vzorka balenia

Prvých 15 produktov

Modulárne rôzne príslušenstvo

Prvých 10 produktov