Modulárne komponenty

Modulárne komponenty sú základnými stavebnými blokmi modulárnych syntetizátorov. Patria sem modulárne puzdrá, patch káble, napájacie káble, adaptéry striedavého prúdu, stojany a sady na vzorky. Základné pochopenie modulárnej elektroniky je nevyhnutné pre vybudovanie modulárneho syntetizátora na mieru, pretože je potrebné vypočítať výkonové požiadavky.

Zobraziť všetky informácie

Prípady Eurorack

Prvých 74 produktov

Modulárne ovládače klávesnice

Prvých 2 produktov

Náhradné gombíky

Prvých 10 produktov

Modulárne panely

Prvých 6 produktov

Modulárne Patch káble

Prvých 69 produktov

Modulárne napájacie zdroje

Prvých 18 produktov

Modulárne Rack Uši

Prvých 4 produktov

Modulárne koľajnice

Prvých 12 produktov

Modulárne bočné panely

Prvých 11 produktov

Vzorové balíky syntetického modulu

Prvých 19 produktov

Modulárne príslušenstvo

Prvých 10 produktov