Modulárne prvky

Modulárne komponenty sú základnými stavebnými blokmi modulárnych syntetizátorov. Patria sem modulárne puzdrá, patch káble, napájacie káble, adaptéry striedavého prúdu, stojany a sady na vzorky. Základné pochopenie modulárnej elektroniky je nevyhnutné pre vybudovanie modulárneho syntetizátora na mieru, pretože je potrebné vypočítať výkonové požiadavky.

Zobraziť všetky informácie

Eurorack prípadov

Prvých 71 produktov

Ovládače modulárne klávesnice

Prvých 2 produktov

Modulárne panely

Prvých 6 produktov

Modulárne Patch káble

Prvých 82 produktov

Modulárne napájacie zdroje

Prvých 24 produktov

Modulárny stojan uši

Prvých 4 produktov

Modulárne koľajnice

Prvých 12 produktov

Modulárne bočné panely

Prvých 11 produktov

Synth modul vzorka balenia

Prvých 20 produktov

Modulárne rôzne príslušenstvo

Prvých 11 produktov