Snare drôty a reťazec

Snare drôty sú kľúčovým prvkom pri vytváraní snare bubna je charakteristický ostrý zvuk. Vodiče sú pod napätím tiahlami kože dolnej snare, a vibrovať, keď udrel top kože. snare's tón sa určuje podľa počtu snare ich materiálu, drôtov a ich napätie.

View All Information

Gear4music Snare drôty a reťazec

Prvých 1 produktov

Gibraltar Hardware Snare drôty a reťazec

Prvých 3 produktov

Puresound Snare drôty a reťazec

Prvých 28 produktov