Snare Wires & String

Snare Wires sú kľúčovým komponentom pri vytváraní charakteristického ostrého zvuku snare bubna. Drôty sú napnuté pod napätím cez spodnú pokožku snare a vibrujú, keď je zasiahnutá horná koža. Tón snare je určený počtom snare drôtov, ich napätím a ich materiálom.

Zobraziť všetky informácie

Gear4music Snare Wires & String

Prvých 1 produktov

Gibraltársky Hardware Snare Wires & String

Prvých 3 produktov

Puresound Snare Wires & String

Prvých 27 produktov