Zásady ochrany súkromia a používania cookies

Aktualizované 12 októbra 2018 o 8:37


Gear4music sa plne zaväzuje rešpektovať vaše súkromie a chrániť akékoľvek informácie, ktoré nám poskytnete. Tieto Zásady ochrany súkromia podrobne objasňujú, aké informácie od vás môžeme zbierať a ako ich môžeme ďalej využívať. Tieto zásady by sa mali čítať spoločne s našimi Obchodnými podmienkami a Zásadami používania súborov cookies, ktoré doplňujú. Prosím, prečítajte si naše Zásady ochrany súkromia pozorne. Tieto Zásady ochrany súkromia a osobných údajov sa vzťahujú len na používanie webstránky Gear4music. Partnerské inštitúcie, ktoré na našej stránke poskytujú možnosti financovania na splátky (napr. Klarna alebo V12) alebo iné webové lokality prepojené na naše stránky môže taktiež zhromažďovať informácie, zásady ochrany osobných údajov týchto tretích strán by ste preto v prípade potreby mali konzultovať priamo s nimi.


Gear4music sa zaväzuje spĺňať nariadenia Zákona o ochrane osobných údajov 2018 a Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EU. V Zásadách ochrany osobných údajov budú ďalej uvádzané ako „Zákony o ochrane osobných údajov“. Zákony o ochrane osobných údajov vám zaručujú rôzne práva vo vzťahu k spôsobu, akým uchovávame a používame vaše údaje. Tie sú ozrejmené nižšie v sekcii „Vaše práva vyplývajúce zo Zákonov o ochrane osobných údajov“.


V týchto Zásadách ochrany súkromia nájdete referencie „Gear4music“, "my" alebo "nás", ktoré odkazujú na spoločnosť Gear4music Limited (registračné číslo spoločnosti vo VB 3113256), Holgate Park Drive, York, YO26 4GN, Spojené kráľovstvo, ktorá je správcom akýchkoľvek spracovávaných dát, ktoré sú v týchto zásadách spomenuté. Pre účely Zákonov o ochrane osobných údajov, spoločnosť Gear4music Limited je správcom osobných údajov s ICO registračným číslom: Z3024686


Ak chcete podať akúkoľvek žiadosť v zmysle zákona na ochranu údajov alebo EÚ nariadenia o ochrane údajov, prípadne máte nejaké ďalšie otázky ohľadom vašich osobných údajov, kontaktujte, prosím, špecializovaného úradníka pre ochranu údajov Gear4music.


Úradník pre ochranu osobných údajov

Gear4music Limited

Holgate Park Drive

York

YO26 4GN

Veľká Británia

E-mail: dataprotection@gear4music.com


Ak nebudete s odpoveďou úradníka na vašu požiadavku spokojní, môžete kontaktovať informačného komisára. Podrobnosti o tom, ako doriešiť vašu sťažnosť, možno nájsť na webstránkach informačného komisára.


Aby sme vám zjednodušili hľadanie tých sekcií Zásad ochrany súkromia a osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, rozdelili sme dokument do štyroch častí. Venujte, prosím, čas najmä prečítaniu Časti 1 (všeobecné zásady), ako aj Časti 2 (vzdelávanie), ak sa na Vás vzťahuje. Ak sa uchádzate o zamestnanie v Gear4music, prosím, prečítajte si aj Časť 3. Je tu tiež štvrtá časť pre prípad, že máte oficiálnu požiadavku týkajúcu sa osobných údajov v mene polície či verejnej autority. Vezmite, prosím, na vedomie, že naše produkty nie sú určené na zakúpenie deťmi. Produkty určené deťom ponúkame na predaj dospelým osobám. Ak máte menej ako 18 rokov, webové stránky Gear4music môžete používať a zdieľať na nich vaše osobné údaje len v prítomnosti rodiča či poručníka.Keď v rámci týchto Zásad ochrany osobných údajov uvedieme tieto výrazy, budú mať nasledovný význam:


“Účet“ znamená užívateľský účet vytvorený zákazníkom / kandidátom na našej webstránke.


“Kandidát“ je osoba, ktorá nám poskytuje osobné údaje za účelom zvažovania a / alebo uchádzania sa o zamestnanie.


“Osobné údaje“ sú informácie, z ktorých je možné vyvodiť identitu žijúcej osoby. Príkladom osobných údajov sú nasledovné (ale aj ďalšie): krstné meno a priezvisko, domáca či iná fyzická adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, pracovná história a ďalšie kontaktné údaje.


“Návštevník“ je osoba, ktorá navštevuje naše webstránky.


“Webstránka“ je internetová stránka Gear4music.com vrátane https://www.gear4music.com/information/recruitment a všetkých medzinárodných domén (.be .cz .dk .de .es .fr .ie .it .nl .no .at .pl .pt .si .ch .sk . fi .se .co.uk)


“Vy“, „váš“ sa vzťahuje na kohokoľvek, kto prichádza do interakcie s našou webstránkou, vrátane kandidátov, zákazníkov a návštevníkov.

ČASŤ 1: VŠEOBECNÉ ZÁSADY


Gear4music sa plne zaväzuje rešpektovať vaše súkromie a ochraňovať informácie , ktoré nám poskytnete. Tieto informácie využívame len za účelom spracovania objednávok, ktoré na webstránke Gear4music vytvoríte, upozornenia vás na dôležité zmeny v našich službách a príležitostne aj na to, aby sme vás informovali o relevantných produktoch a službách v súlade s našimi marketingovými zásadami. Vaše údaje nebudeme ďalej poskytovať tretím stranám na marketingové či prieskumné účely. Upozorňujeme vás, že môžeme uchovávať údaje, ktoré tejto webstránke poskytnete aj vtedy, ak registráciu nedokončíte kliknutím na „Zaregistrovať nový účet“. Takéto údaje a kontaktné informácie môžu byť ďalej využité, aby sme vás kontaktovali s otázkou, prečo ste svoju registráciu nedokončili.

K týmto zásadám máte nepretržitý prístup na tejto URL adrese a odkaz k týmto informáciám dostanete aj e-mailom po vytvorení objednávky. Pre využitie v budúcnosti si môžete uložiť kópiu týchto zásad aj na hardisk vášho počítača, aby ste sa k nim mohli dostať aj v neskoršom čase. Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo opraviť, zablokovať či zmazať ich kedykoľvek.

1. Aké informácie od vás zhromažďujeme

Naším hlavným cieľom pri zhromažďovaní vašich osobných údajov je poskytnúť vám hladký, efektívny a personalizovaný zážitok pri používaní našich webových stránok. Umožňuje nám to poskytovať vám služby a funkcie, ktoré splnia, ba hádam aj prekonajú vaše potreby a prispôsobiť naše služby tak, aby ste mali jednoduchšiu a rýchlejšiu užívateľskú skúsenosť.

Aby ste naše webstránky mohli využiť naplno a uskutočňovať nákupy, budete sa musieť zaregistrovať ako zákazník, pri čom budete povinní poskytnúť nám svoje kontaktné údaje a niektoré ďalšie informácie potrebné na spracovanie akýchkoľvek objednávok, ktoré u nás vytvoríte. Automaticky o vás sledujeme určité informácie na základe vášho správania na našej stránke. Tieto informácie používame na účely interného prieskumu záujmov a správania našich používateľov, aby sme ich mohli lepšie pochopiť a slúžiť im.

Používame webový analytický nástroj na analýzu používania našich stránok, ako na naše stránky užívatelia dorazia, čo na stránke robia, aký prehliadač a operačný systém používajú atď. Tieto údaje sú však zhromažďované cez JavaScript tag na stránkach nášho webu a nie sú naviazaná na žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné identifikovať konkrétne osoby.


Keď akýmkoľvek spôsobom vstúpite na naše webstránky, aby ste cez webstránky uskutočnili nákup, môžeme zbierať, ukladať a používať niektoré z vašich osobných informácií v súlade s týmito zásadami. Pri registrácii či uskutočnení nákupu na webstránkach vás budeme žiadať o nasledovné údaje:
-meno
-e-mailovú adresu
-poštovú adresu
-telefónne kontaktné údaje

Keď uskutočníte nákup, naši poskytovatelia platobných služieb tiež zhromaždia a spracujú vaše údaje z platobnej karty či iných platobných prostriedkoch. Ak nás budete kontaktovať, môžeme uchovávať tiež záznamy z tejto korešpondencie.

Môžeme tiež zhromažďovať údaje týkajúce sa vašich návštev našich webstránok, podľa ktorých vás nemožno identifikovať, ale ktoré zaznamenávajú vaše používanie našich stránok, ako napríklad podrobnosti o tom, ako dlho ste používali naše webové stránky a aký obsah.

V súlade s aktuálnymi nariadeniami o súboroch cookie, môžeme tiež zhromažďovať IP adresu vášho počítača s cieľom môcť lepšie prispôsobiť naše služby vašej polohe.

A na záver, môžeme tiež o vás získať informácie od tretích strán (napríklad z úverového registra), ktoré sú právne spôsobilé dané informácie poskytovať.

2. Kde, ako a ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme (vrátane akýchkoľvek osobných údajov) môžu byť postúpené a uložené v rôznych lokalitách. Nebudú to destinácie mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Môžu byť spracované pracovníkmi pôsobiacimi na rôznych miestach mimo EHP, ktorí pracujú pre nás, alebo pre jedného z našich poskytovateľov služieb v oblasti vývoja webstránok, penetračného testovania webstránok (známeho aj ako "Etický hacking"), hostingu, pripojenia alebo telekomunikačných služieb. Tým, že nám poskytnete vaše informácie (vrátane osobných údajov), vyjadrujete súhlas s týmto prenosom, ukladaním a spracovávaním. Podnikneme všetky dôvodne nevyhnutné opatrenia, aby sme zabezpečili, že s vašimi údajmi bude narábané bezpečne a v súlade s týmito Zásadami o ochrane osobných údajov.

Bohužiaľ, prenos informácií cez internet nie je vždy úplne bezpečný. Hoci sa všemožne vynasnažíme ochrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich informácií predtým, ako sú prenesené na naše webstránky; akýkoľvek prenos je na vaše vlastné riziko. Akonáhle k nám vaše informácie dorazia, využijeme prísne postupy a bezpečnostné funkcie, aby sme sa pokúsili zabrániť neoprávnenému prístupu k ním.

Používame informácie, ktoré nám poskytnete výhradne na spracovanie objednávok, ktoré môžete vytvoriť na webových stránkach Gear4music. Tieto informácie budeme uchovávať tak dlho, ako je potrebné s ohľadom na vašu záručnú dohodu, v súlade s EÚ a vnútroštátnymi spotrebiteľskými právnymi nariadeniami, alebo dovtedy, kým neuplynie lehota požiadavky na ich skladovanie zo strany finančných a daňových orgánov. Pokiaľ ďalej nebudeme mať žiadne legitímne obchodné dôvody na spracovanie vašich osobných údajov, budú buď vymazané, alebo anonymizované, alebo, pokiaľ to nie je možné (napríklad, pretože vaše osobné údaje boli uložené v záložných archívoch), budeme bezpečne vaše údaje uskladňovať v izolácii od akéhokoľvek ďalšieho spracovávania až do okamihu, keď ich bude možné vymazať.

Ak ste nám poskytli váš súhlas, aby sme vás mohli informovať o našich exkluzívnych ponukách a zľavách, budeme vaše údaje skladovať, až kým nás nepožiadate o odhlásenie z nášho priameho marketingu, alebo kým nevyužijete vaše právo vziať späť svoj súhlas s našim spracovávaním vašich osobných údajov v akejkoľvek inej podobe.

3. Ako používame informácie, ktoré od vás zhromažďujeme

Informácie, ktoré od vás získame používame na spracovanie vašej objednávky. Odoslaním vašej objednávky sa budú vaše osobné údaje zdieľať s obchodným, zákazníckym a naskladňovacím tímom Gear4music. Musíme tiež zdieľať vaše údaje s príslušnými tretími stranami v podobe kuriérskej spoločnosti, aby sme dodali objednávku na adresu, ktorú ste si zvolili pre jej doručenie.

Náš právny základ pre zhromažďovanie a využívanie osobných informácií opísaných vyššie bude závisieť od povahy príslušných osobných údajoch a špecifického kontextu, v akom sme ich získali. Obvykle však od vás osobné informácie od vás zhromažďujeme iba
-keď na to máme váš súhlas,
-keď potrebujeme vaše osobné informácie na uzavretie zmluvy s vami, alebo
-ak je ich spracovanie v našom legitímnom záujme a neporušuje vaše práva.

V niektorých prípadoch môžeme tiež mať zákonnú povinnosť zhromažďovať vaše osobné údaje. Ak vás požiadame o poskytnutie osobných informácií v súlade s právnymi požiadavkami alebo za účelom uzatvorenia zmluvy s vami, budeme vás o tom jasne a vo vhodnom čase informovať aj s informáciou, či je poskytnutie vašich osobných údajov povinné, alebo nie (ako aj o možných dôsledkoch toho, ak vaše údaje neposkytnete). Podobne, ak budeme zhromažďovať a používať vaše osobné údaje na základe našich legitímnych záujmov (alebo záujmov akejkoľvek tretej strany), jasne vás v príslušnom čase informujeme o tom, aké legitímne záujmy to sú.

Môžeme tiež použiť vaše anonymizované údaje na analýzu zákazníckej aktivity, trendov a zváženie možného vylepšenia našich náborových aktivít a procesov.

Naše exkluzívne ponuky a zľavy e-mailom (priamy marketing)
Keď sa zaregistrujete ako nový zákazník na webovej stránke Gear4music, máte možnosť prihlásiť sa na odber exkluzívnych ponuky a zliav cez e-mail. Zaškrtnutím políčka "súhlas" nám dávate súhlas zasielať na vašu zaregistrovanú e-mailovú adresu naše pravidelné obchodné newslettery a špeciálne ponuky, zľavy a súťaže. Z ich odber sa môžete kedykoľvek neskôr odhlásiť, a to buď: prihlásením sa do svojho účtu a zmenou predvolieb komunikácie, kliknutím na odkaz "odhlásiť sa" v spodnej časti našich e-mailov, alebo kontaktovaním oddelenia služieb zákazníkom. Upozorňujeme, že nie je možné zrušiť zasielanie základných servisných správ, ako je, napríklad, potvrdenie objednávky a e-mail o odosielaní zásielky.

Ak ste si účet zaregistrovali ešte predtým, než sme integrovali políčko pre súhlas s odoberaním, máte miesto toho nárok odhlásiť sa z našich marketingových e-mailov v súlade s Zákonom o ochrane osobných údajov VB 1998 a Predpismi o súkromí a elektronickej komunikácii 2003. Ak ste si niečo od nás kúpili, dali nám svoje kontaktné údaje a neodhlásili sa z odberu marketingových správ, veríme, že máte skutočný záujem o naše produkty a služby a radi od nás dostávate marketingové informácie o podobných produktoch a službách, aj keď ste nevyjadrili svoj výslovný súhlas. Z tohto dôvodu budeme pokračovať v odosielaní e-mailov aj po tom, ako 25. mája 2018 vojdú do platnosti nové Zásady ochrany osobných údajov a súkromia. Samozrejme, vaše osobné údaje spracujeme v súlade so zásadami spracovania podľa nového Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a môžete sa, samozrejme, kedykoľvek odhlásiť.
 

Naša služba pripomenutia prerušeného nákupu e-mailom
Ak ste si vytvorili účet a opustili webstránky Gear4music s produktom v nákupnom košíku bez dokončenia nákupného procesu, Gear4music vám pošle cez e-mail pripomienku. V rámci tejto služby spolupracujeme so spoločnosťou Ve Global UK Limited (číslo spoločnosti 10706696), ktorá má zaregistrované sídlo na adrese White Collar Factory, Old Street Yard, London, EC1Y 8AF. Gear4music bude so spoločnosťou Ve Global zdieľať vašu e-mailovú adresu, dátum transakcie, ID číslo transakcie a cenu. Gear4music a Ve Global spoločne voči vám vystupujú v tejto záležitosti ako kontrolóri. Príslušná zodpovednosť spoločnosti Ve Global je stanovená v ich Zásadách ochrany osobných údajov na stránke: https://www.ve.com/privacy-policyKomu a prečo môžeme poskytnúť vaše informácie
Gear4music nikdy vaše údaje žiadnej tretej strane nepredá. Môžeme ale poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám, ak to dovoľujú právne predpisy:
(a) s vašim súhlasom;

(b) našim dodávateľom, aby nám pomohli poskytovať vám naše služby vrátane:
-kuriérov a ďalších logistických partnerov, ktorí ponúkajú doručenie tovaru;
-našich poskytovateľov manažmentu vzťahov so zákazníkmi, (čo nám, napríklad, umožňuje odosielať vám personalizovanú e-mailovú komunikáciu);
-našich poskytovateľov skladovania súborov a služieb manažmentu, ak nám napíšte priamo;
-poskytovateľov platobných služieb pri nákupe za účelom spracovania vašej platby; a
-nášho softvéru zákazníckych služieb, ak budete kontaktovať náš tím podpory;

a títo dodávatelia môžu používanie vašich osobných údajov podriadiť svojim vlastným zásadám ochrany súkromia, ktoré sú k dispozícii na ich internetových stránkach, a odporúčame vám oboznámiť sami s nimi za relevantných okolností uvedených vyššie.

(c) Ak máme povinnosť poskytnúť alebo zdieľať vaše informácie v súlade s akýmikoľvek právnymi povinnosťami, alebo na vynútenie či uplatnenie našich Obchodných podmienok a iných zvlúv; alebo na ochranu práv, majetku alebo bezpečnosti, nás, našich užívateľov alebo iných osôb. Toto zahŕňa aj výmenu informácií s inými spoločnosťami a organizáciami za účelom ochrany pred podvodmi a znížením úverového rizika.
 

4. Aktualizácia vašich údajov

Môžete upraviť ľubovoľné informácie vo vašom účte. Je vašou povinnosťou:
- Chrániť váš účet pred neoprávneným prístupom.
- Odhlásiť sa z vášho účtu, keď ho práve nepoužívate.
- Uchovávať vaše prihlasovacie údaje v tajnosti.

5. Vaše práva na základe Zákonov o ochrane osobných údajov

Zákony o ochrane osobných údajov vám poskytujú určité práva, vrátane nasledovných:
1. Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.
2. Právo dozvedieť sa, aké osobné údaje o vás uchovávame v našej databáze a ako tieto údaje spracovávame.
3. Právo požiadať, aby sme vám poskytli kópiu (v bežne používanom elektronickom formáte) všetkých osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Pokiaľ o kópiu týchto osobných údajov nežiadate opakovane, nebudeme si za ňu účtovať žiadne poplatky.
4. Právo požadovať, aby sme vykonali opravu akýchkoľvek nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o vás uchovávame.
5. Právo požadovať, aby sme nenávratne odstránili všetky osobné údaje, ktoré o vás uschovávame (takzvané "právo byť zabudnutý"). Upozorňujeme, že existujú výnimočné okolnosti, pri ktorých sme legitímne oprávnení odmietnuť vyhovieť tejto žiadosti.
6. Právo požadovať, aby sme zaslali všetky osobné údaje, ktoré o vás uchovávame (v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme) do IT prostredia inej organizácie. Upozorňujeme, že sme zákonne povinní tejto žiadosti vyhovieť len vtedy, ak je to z našej strany technicky možné.

Ak si chcete uplatňovať ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, kontaktujte, prosím, nášho Úradníka pre ochranu osobných údajov.

Ak si niektoré z vyššie uvedených práv uplatníte, vykonáme adekvátnu akciu v najkratšom rozumne možnom čase, avšak v každom prípade najneskôr do jedného mesiaca.

6. Odkazy na iné webové stránky

Naše stránky môžu obsahovať odkazy, čo vám umožnia navštíviť iné webové lokality, ktoré môžu byť pre vás zaujímavé. Avšak akonáhle použitím týchto odkazov opustíte naše webové stránky, nemáme žiadnu kontrolu nad týmito inými stránkami. Nemôžeme byť preto zodpovední za ochranu a súkromie žiadnych informácií, ktoré poskytnete pri návšteve týchto stránok. Mali by ste byť opatrní a oboznámiť sa so Zásadami ochrany osobných údajov platnými pre dotyčnú webovú stránku.

7. Váš súhlas

Súhlasom s podmienkami našich Zásad ochrany osobných údajov a súkromia poskytujete svoj súhlas so zberom, uchovávaním, spracovaním a zdieľaním vašich osobných údajov a iných informácií na základe vyššie uvedených pravidiel.

Súbory cookie

Na našich stránkach používame množstvo rôznych cookie súborov. Ak neviete čo cookie súbory sú alebo ako ich kontrolovať alebo ich odstrániť, odporúčame Vám navštíviť http://www.aboutcookies.org pre sprievodcu cookie súbormi a potrobonejšie informácie.

Nasledujúci text popisuje súbory cookie, ktoré používame na tejto stránke a na čo slúžia. V súčasnosti používame tzv. politiku "implikovaného súhlasu", čo znamená, že predpokladáme, že ste spokojní s týmto využívaním. Ak nie ste spokojní, potom by ste buď nemali používať túto stránku, alebo by ste mali prehliadať túto stránku pomocou anonymného využitia (nazývané "Incognito" Chrome "InPrivate" Internet Explorer, "Private Browsing" vo Firefoxe a Safari atď....).

Používame mnoho cookie súborov na zlepšenie zážitka z nakupovania pre používateľa, medzi tieto súbory patria:

Súbory cookie reklamného charakteru
Stránku Gear4music inzerujeme na mnežstve webových stránkach tretích strán a reklamných sietiach, a používame cookie súbory pre sledovanie stránok, na ktoré ste klikli. K týmto patrí AdNxs, Click Fuse, Five.tv, Google Double Click, Guardian.co.uk a Rubicon Project.

AdWords remarketing
Používanie Remarketing Cookie slúži pre viac relevantné reklamy užívateľom na základe ich správania počas predchádzajúcich návštev na našich stránkach. Google AdWords Remarketing spája aktivitu na www.gear4music.com s Adwords reklamnou sieťou a Doubleclick Cookie. Pre odhlásenie týchto cookie súborov kliknite tu

Partnerské cookie súbory
Nám umožňujú sledovať ako ste našli Gear4music cez externé webové stránky, a v niektorých prípadoch odmeniť tieto webové stránky.

Criteo
Používateľom poskytuje personalizované reklamy pri návšteve vybraných webových stránok. Tieto inzeráty sú založené na výrobkoch, ktoré ste si prezerali počas návštevy webovej stránky Gear4music a môžu tiež zobraziť podobné produkty. Inštrukcie, ako zabrániť tomuto druhu reklamy môžete nájsť na tu.

Google Analytics
Poskytuje nám informácie o tom, ako používatelia používajú stránku, čo nám umožňuje zlepšiť a zdokonaliť Gear4music stránku pre zákazníkov. Všetky užívateľské dáta sú anonymné. Viac o Google position a súkromia pokiaľ ide o jeho služby sa môžete dozvedieť na http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

QuBit
Na zabezpečenie efektívneho fungovania našich cookie súborov a poskytovanie optimálnej užívateľskej skúsenosti využívame QuBit na spravovanie našich cookies. Nesleduje samotné informácie, ale pamätá si špecifické úlohy, ktoré má zadané.

Session cookie súbory
Session cookie súbory používame na zapamätanie si Vašeho prihlásenie ako aj čo ste vložili do nákupného košíka. Toto považujeme za nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky. Ak sú tieto cookie súbory vypnuté, rôzne funkcie na stránke budú nefunkčné - vrátane schopnosti zadať objednávku.

Cookie súbory tretích strán
Niektoré cookie súbory na našich stránkach sú poskytované tretími stranami, napríklad stránky, ktoré obsahujú vložený obsah, ako YouTube videá, a tie Vám môžu poslať súbory cookie. Tieto cookies sú mimo našu kontrolu, a mali by ste skontrolovať tieto stránky tretích strán pre ďalšie informácie.

Zdieľacie nástroje
Ak použijete sociálne siete ako Facebook a Twitter, na zdieľanie informácií z webovej stránky Gear4music, môžu Vám byť zaslané súbory cookie z týchto webových stránok. Tieto cookies sú mimo našu kontrolu, a mali by ste skontrolovať tieto stránky tretích strán pre ďalšie informácie.

Váš súhlas

Súhlasom so Zásadami ochrany osobných údajov, súhlasíte s používaním súborov cookies, ktoré sú zmienené vyššie, na vašom zariadení.

Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto Zásad ochrany osobných údajov kedykoľvek, preto ich, prosím, pravidelne kontrolujte.

Služba ochrany osobných údajov

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov a zákonoväch na ochranu súkromia môžete nájsť na webovej stránke Informačného komisára na: https://ico.org.uk/for-the-public/.

Integrácia Odznaku dôveryhodných obchodov Trustbadge

V dôsledku priameho nariadenia, na webstránky Gear4music bol pridaný odznak dôveryhodných obchodov Trustbadge, ktorý zákazníkov informuje o tejto ochrannej známke a príležitostne zhromažďovaných recenziách, ako aj o produktovej ponuke Trusted Shops. Vyvažujúc rôzne záujmy, slúžito najmä na zabezpečenie našich prednostných legitímnych záujmov o optimalizovaný marketing našej ponuky. Trustbadge a promované služby sú ponukou spoločnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln, Nemecko.

Vždy, keď je povolaný odznak Trustbadge, webový server automaticky ukladá takzvaný server log súbor, ktorý obsahuje napríklad vašu IP adresu, dátum a čas načítania, objem prevedených dát a poskytovateľa žiadateľa (prístupové údaje), a dokumentuje vyhľadávanie. Tieto rístupové údaje nebudú nijako posudzované a budú automaticky prepísané sedem dní po vašej návšteve stránky. Ďalšie osobné údaje budú prevedené k Trusted Shops len ak sa rozhodnete po dokončení objednávky použiť produkty Trusted Shops, alebo ste už zaregistrovaný na ich používanie. V tomto prípade sa uplatňujú pravidlá zmluvnej dohody medzi vami a Trusted Shops.

ČASŤ 2: Ochrana osobných údajov pre obchodný a vzdelávací účet

Gear4music ponúka príležitosť pre firmy, inštitúcie a vzdelávacie zariadenia (školy, vysoké školy alebo univerzity) otvoriť si špeciálny obchodný alebo vzdelávací účet. Tieto inštitucionálne účty nie sú osobné účty, ale sú prepojené s príslušnými právnickými osobami, ku ktorým patria. Vyzývame jednotlivých zamestnancov týchto inštitúcií poskytnúť len najnutnejšie minimum osobných údajov, ale všade tam, kde sa tieto osobné údaje budú používať, bude sa k nim pristupovať ako ku chráneným osobným údajom, na ktoré sa vzťahujú všeobecné zásady 1. časti týchto pravidiel.

Pre naplnenie našich zmlúv s príslušnými inštitúciami a s oprávneným záujmom o verifikáciu údajov a efektívny obchodný vzťah s držiteľom účtu, môže byť potrebné zdieľať osobné údaje spojené s inštitucionálnym účtom s inými osobami či oddeleniami v tej istej inštitúcii. Aj keď sa Gear4music snaží komunikovať výlučne s akoukoľvek hlavnou registrovanou kontaktnou osobou, môže na základe vlastného uváženia, a po adekvátnej verifikácii identity, jednať aj s ostatnými členmi inštitúcie, ktorá je majiteľom účtu. Ak chce jednotlivec namietať proti tomuto zdieľaniu údajov, mal by tak urobiť bezodkladným kontaktovaním Gear4music ihneď po otvorení inštitucionálneho účtu. Gear4music môže zmeniť inštitucionálny účet na osobný účet za účelom ochrany súkromia tejto osoby.

Inštitucionálny účet musí vždy udržiavať svoje kontaktné informácie aktuálne a musí bezodkladne Gear4music informovať, ak niekto zo zaregistrovaných členov personálu zmenil alebo opustil svoje zamestnanie.
 

ČASŤ 3: PRE KANDIDÁTOV

Táto časť popisuje, aké informácie zhromažďuje Gear4music od uchádzačov o zamestnanie a ako tieto informácie Gear4music ďalej používa. Táto časť sa vzťahuje výlučne na situáciu pri podaní žiadosti o zamestnanie a ďalšie náborové aktivity a nie je teda vo všeobecnosti relevantná pre iných používateľov webových stránok alebo zákazníkov Gear4music.

1. Aké informácie od vás zhromažďujeme

Keď budete žiadať o prácu u nás (či už prostredníctvom webovej stránky alebo inak), môžeme zhromažďovať a ukladať určité osobné údaje a iné informácie vzťahujúce sa k vám, vrátane nasledovných:

• Celé meno;
• Kontaktné údaje, vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy;
• Pracovná história, vzdelanie, zručnosti, skúsenosti a akékoľvek iné informácie z vášho životopisu;
• Podrobnosti o preferenciách zamestnania;
• Odpovede na otázky, ktoré sme vám položili, aby sme si overili vašu vhodnosť na pozíciu, o ktorú sa uchádzate.

Zhromažďujeme a ukladáme aj informácie o tom, kedy a ako používate naše webové stránky, vrátane (ale nielen) údajov o činnosti, údajov o polohe, weblogov a iných komunikačných údajov, aj keď vedome v rámci týchto aktivít nezhromažďujeme žiadne osobné údaje.
 

V závislosti od pozície, kandidáti budú požiadaní o súhlas so spracovaním ich osobných údajov za účelom skríningu zamestnanosti. Ďalšie detaily sa dozviete v prehlásení súhlasu a ďalších doplnkových dokumentoch. Gear4music spolupracuje so spoločnosťou Know Your Candidate Ltd (zaregistrovaná v Anglicku: 6872627, registračný kód ICO: Z1860832, 1 City Approach, Albert Street, Eccles, M30 0BG), ktorá spracuje údaje v súlade so svojimi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré si môžete prezrieť na stránke www.knowyourcandidate.co.uk/privacy-policy.

2. Kde, ako a ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Informácie, ktoré od vás zhromažďujeme (vrátane akýchkoľvek osobných údajov) môžu byť presunuté a uložené na rôznych miestach. Nebudú to však destinácie mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Môžu byť spracované pracovníkmi pôsobiacimi na rôznych miestach mimo EHP, ktorí pracujú pre nás alebo našich vývojárov webových stránok, vykonávateľov penetračných testov našich webových stránok (takzvaný "Etický hacking"),zabezpečovateľov hostingu, pripojenia alebo poskytovateľov telekomunikačných služieb. Keď nám poskytnete informácieo vás (vrátane osobných údajov), súhlasíte s týmto prenosom, ukladaním a spracovaním. Podnikneme všetky primerané a nevyhnutné opatrenia na to, aby vaše dáta boli bezpečne a zaobchádzalo sa s nimi podľa zásad o ochrane súkromia.
 

Náš náborový portál spravuje spoločnosť EasyWeb Group (obchodná odnož Verticality Ltd,) s registrovanou adresou 15-17 Strixton Manor Business Centre, Strixton, Northamptonshire, NN29 7PA, Veľká Británia. Spoločnosť je držiteľom certifikátu ISO 27001 a všetky aplikácie a dáta sú uložené na serveroch vo Veľkej Británii s dokumentmi uloženými tiež v Amazon Web Services v Írsku. Osobné údaje budú uložené na našich vlastných serveroch vo Veľkej Británii. Využívame tiež úložné služby spoločnosti Livedrive Internet Ltd., s registrovaným sídlom na adrese The Battleship Building, 179 Harrow Road, Veľká Británia, Livedrive neprenesie dáta obsahujúce vaše osobné údaje na územie mimo Európskeho hospodárskeho priestoru a implementovala vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, ktorých účelom je ochrániť naše súbory pred náhodným či nezákonným zničením, stratou, pozmenením, nepovoleným vyzradením, nepovoleným prístupom, a ďalších nedovolených a nezákonných foriem spracovania, v súvislosti s príslušnými zákonmi EU a Veľkej Británie.


Bohužiaľ, prenos informácií cez internet nie je vždy úplne bezpečný. Hoci sa snažíme chrániť vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií pred prenosom na naše webové stránky; akýkoľvek prenos je na vaše vlastné riziko. Akonáhle dostaneme vaše informácie, používame prísne postupy a bezpečnostné prvky, aby sme zabránili neoprávnenému prístupu k nim.
 

Ak sa uchádzate o pozíciu v našich kanceláriách v Manchestri, náborový tím využije služby dátového manažmentu spoločnosti Trello, Inc., so sídlom na adrese 55 Broadway, 25th Floor, New York NY 10006. Všetky dáta sú zašifrované pri prenose aj skladovaní. Služby Trello sú uložené na platforme Amazon Web Services’ (“AWS”) EC2. Fyzické servery sú umiestnené v zabezpečených dátových centrách AWS. Dátový obsah sa môže nachádzať aj v zálohách spoločnosti Trello, ktoré sú uložené v AWS EC2, S3, Glacier, a GCS. Trello je držiteľom certifikátu PCI-DSS a je účastníkom programu EU-U.S. Privacy Shield Ministerstva obchodu Spojených štátov amerických a má certifikát konformity s princípmi EU-U.S. Privacy Shield. Trello, Inc. Podlieha vyšetrovaniu a donucovacím prostriedkom Federálnej obchodnej komisie.Vaše osobné údaje budeme skladovať viac ako jeden rok po tom, ako prestanete aktívne využívať váš účet. Po tejto dobe vaše osobné údaje budú nenávratne vymazané.

3. Ako používame informácie, ktoré od vás zhromažďujeme

Osobné údaje od vás používame pri spracovaní vašej žiadosti o zamestnanie. Predložením žiadosti o zamestnanie sa vaše osobné údaje zdieľajú s náborovým tímom Gear4music, vrátane personalistických manažérov, ktorí sa osobitne podieľajú na rozhodovacom procese. Zaväzujeme sa s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať diskrétne a zdieľať ich iba s oprávnenými pracovníkmi zapojenými do náborových aktivít.

Zákonný základ pre spracovanie osobných údajov vyplýva z nášho legitímneho záujmu - musíme zachytiť tieto informácie, aby sme posúdili a spracovali vašu žiadosť o zamestnanie.

Môžeme tiež použiť vaše anonymizované údaje pri analýze našich náborových aktivít a trendov a pri zlepšovaní našich náborových činností a procesov v budúcnosti.

4. Aktualizácia vašich údajov

Akékoľvek údaje vo vašom účte môžete dodatočne upravovať. Je vašou zodpovednosťou:

• Chrániť váš účet pred neoprávneným prístupom.
• Odhlásiť sa z vášho účtu, keď ho práve nepoužívate.
• Uchovávať prístupové údaje k vášmu účtu v tajnosti.

5. Vaše práva podľa Zákonov o ochrane osobných údajov

Podľa Zákonov o ochrane údajov, máte určité práva vrátane nasledovných:

1. Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.
2. Právo byť upovedomený o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame v našej databáze a ako tieto dáta spracovávame.
3. Právo požiadať nás o poskytnutí kópie (v bežne používanom elektronickom formáte) osobných údajov, ktoré o vás uchovávame. Ak nebudete žiadať opakovane, nebudeme si za vystavenie kópie týchto dát účtovať žiadne poplatky.
4. Právo požadovať, aby sme opravili akékoľvek nepresné alebo neúplné osobné údaje, ktoré o vás uchovávame.
5. Právo požadovať, aby sme nenávratne odstránili všetky osobné údaje, ktoré o vás máme (takzvané "právo byť zabudnutý"). Upozorňujeme vás, že existujú určité limitované okolnosti, ktoré nás oprávňujú legálne odmietnuť vyhovieť tejto žiadosti.
6. Právo požadovať, aby sme zaslali všetky osobné údaje, ktoré o vás uchovávame (vo forme štruktúrovaného, bežne používaného a strojovo čitateľného dokumentu) do inej organizácie z IT prostredia. Upozorňujeme vás, že sme povinný vyhovieť tejto žiadosti len v prípade, ak je to pre nás technicky uskutočniteľné.

Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek z vyššie uvedených práv, kontaktujte, prosím, nášho Úradníka pre ochranu údajov.

Ak si uplatníte niektoré z vyššie uvedených práv, budeme realizovať obsah vašej žiadosti akonáhle to bude prakticky možné, ale najneskôr do jedného mesiaca. Zoberte, prosím, na vedomie, že uplatnením si ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv môže dôjsť k znemožneniu ďalšieho spracovania vašej žiadosti o zamestnanie.

6. Odkazy na iné webové stránky

Naše stránky môžu obsahovať odkazy, ktoré vám umožnia navštíviť iné zaujímavé webové lokality. Akonáhle však prostredníctvom týchto odkazov opustíte naše webstránky, prestávame mať akýkoľvek dosah na stránky, na ktoré prechádzate. Preto nemôžeme byť zodpovedný ani za ochranu a súkromie žiadnych informácií, ktoré poskytnete pri návšteve týchto stránok. Buďte opatrní a pozrite si zásady ochrany osobných údajov webstránok, na ktoré prechádzate.

7. Váš súhlas

Súhlasom s podmienkami našich Zásad ochrany súkromia a osobných údajov dávate súhlas so zberom, uchovávaním, spracovaním a zdieľaním vašich osobných údajov a iných informácií na základe vyššie uvedených pravidiel.
 

ČASŤ 4: ŽIADOSŤ O ÚDAJE ZO STRANY POLÍCIE A DAŇOVÝCH AUTORÍT

Ak pracujete pre políciu či iný orgán verejnej správy a potrebujete od nás informácie na prevenciu či odhalenie kriminálnej činnosti, stíhanie či usvedčenie páchateľov alebo posúdenie a vyrúbenie daní či poplatkov, prosím, kontaktujte priamo nášho Úradníka pre ochranu osobých údajov na dpo@gear4music.com

Prosím, uveďte meno, príslušnosť k orgánom a kontaktné údaje úradníka, ktorý žiadosť podáva. Číslo policajného odznaku môže taktiež pomôcť k rýchlejšej verifikácii jeho identity. Prosím, vysvetlite aké informácie a prečo od nás vyžadujete, a to tak detailne, ako je len možné. Ak by sme o vašej žiadosti príslušný subjekt nemali informovať, prosíme, aby ste to uviedli aj zdôvodnili. Vašu žiadosť spracujeme v čo najkratšom čase. Prosím, pochopte, že žiadosti v inom ako anglickom, nemeckom, švédskom či francúzskom jazyku nám na spracovanie budú trvať dlhšie. Žiadosti z oblastí mimo EU či EEA nám na spracovanie môžu trvať dlhšie, nakoľko musíme situáciu konzultovať s autoritami Spojeného kráľovstva,