Wireless prepojenie reproduktorov

Wireless prepojenie reproduktorov umožňuje pripojiť reproduktory na diaľku odoslaním audio signálu prostredníctvom wireless rádiovej technológie. V situáciách, keď sú potrebné zložité alebo nepraktické vedenia signálového kábla, wireless prepojenie poskytuje jednoduché a efektívne riešenie tým, že odstraňuje potrebu fyzického pripojenia, ktoré vám umožňuje slobodne lokalizovať vaše reproduktory tam, kde je to potrebné. Gear4music ponúka rad rôznych modelov od popredných výrobcov.

Systémy Wireless prepojenia reproduktorov

Prvých 5 produktov