Barytonové rohy

Barytón často plete s Euphonium. Hoci sú podobné v ich návrhu a tónový rozsah, baritón má menších a viac valcovitá porodila. Barytón má aj prísnejšie zábal a mierne zmenšíte bell.

Elkhart barytonové rohy

Prvých 3 produktov

Besson barytonové rohy

Prvých 6 produktov

Gear4music barytonové rohy

Prvých 4 produktov

Jupiter barytonové rohy

Prvých 2 produktov

Odyssey barytonové rohy

Prvých 1 produktov

Trevor James Baritone Rohy

Prvých 2 produktov

Yamaha barytonové rohy

Prvých 4 produktov