Prípady Eurorack

Prípady Eurorack slúžia na umiestnenie syntetických modulov Eurorack . Prípady Eurorack synth prichádzajú v rôznych veľkostiach, čo vám umožňuje rozhodnúť, koľko modulov chcete nainštalovať. Puzdrá, napájacie zdroje a patch káble sa používajú na prepojenie rôznych modulov, aby sa vytvoril individuálny modulárny syntetizátor.

Zobraziť všetky informácie

Prípady Eurorack

Prvých 74 produktov