Desktopové moduly

Desktopové moduly sú modulárne syntetizátory, ktoré sú buď malými kompletnými modulmi alebo komponentmi pre modulárne racks (Non-Eurorack). Komponenty môžu byť jednotlivé jednotky alebo sa môžu pripojiť k iným jednotkám alebo dokonca iným modulárnym syntetizátorom.

Zobraziť všetky informácie

Desktopové moduly

Prvých 19 produktov