CrossOver

Crossover je zariadenie používané na rozdelenie zvukový signál frekvencie do rôznych pásiem, tak, že signál môže byť distribuovaný medzi reproduktorové systémy so samostatným, optimalizované reproduktormi. Najčastejší spôsob použitia crossover je samostatné basov frekvenčnom pásme tak môžu byť smerované na sub-woofer.

View All Information

Priecestia

Prvých 16 produktov