Viacžilove systemy

Viacžilove system, obyčajne znamy ako blok faze umožňuje rozširenie zariadeni kable dava vačšiu vzdialenosť medzi miešania stol a faze. To tiež možno v prostredi študio dať ľahky pristup medzi ovladanim a živymi izba. Kable su zvyčajne umiestnene do jednej skumavky, ktora je niekedy označovana ako "had", to znižuje množstvo kablov koncove od stola na javisku, ako aj vyhnuť chaoticky kabel uzlov.

View All Information

Viacžilové systémy

Prvých 11 produktov